”Ett sådant barn” - boken om att bli förälder till ett annorlunda barn finns nu att köpa!


Vad händer när man får ett barn som inte är som alla andra? Hur reagerar omgivningen, och hur ska man i sin tur hantera denna omgivning? ”Ett sådant barn” är berättelsen om att bli en annorlunda familj och att tvingas förhålla sig till en verklighet som på ytan ter sig välbekant, men var innehåll är fullkomligt nytt. Kanske handlar boken till största delen om förändringen: Att tvingas in i en tillvaro man inte själv har valt, och inte alls begriper. Att hitta en identitet som man kan känna sig hemma i när alla förutsättningar har förändrats. Att göra det med huvudet högt och kärleken i behåll.


”Ett sådant barn” är en strikt personlig och självupplevd berättelse. Samtidigt får jag dagligen bevis på att vår historia inte alls är unik- många är de föräldrar som varje dag genomlever precis de känslor som vi har och har haft. På det viset är vår privata berättelse märkligt allmängiltig. Boken vänder sig till alla föräldrar i samma situation och deras anhöriga, samt till alla som i sin vardag eller yrkesroll möter familjer till annorlunda barn. Med andra ord vänder sig boken till alla människor.


Pris: 185 kr


Beställ boken här!

Fakta om boken:               


Titel: ”Ett sådant barn”

ISBN: 9789163726675

Författare: Stina Gidlöf

Ansvarig utgivare: Annorlunda Vision

Omslag: Ellen Wright